Beste ouders,

Afgelopen dinsdag kwam er eindelijk perspectief voor de jongeren (+12 jaar) die al maanden niet meer naar de chiro konden.
Jongeren kunnen in kleine groepjes op een veilige en verantwoorde manier samenkomen. Die versoepeling was noodzakelijk: jongeren zijn volop in ontwikkeling en deelname aan vrijetijdsactiviteiten en de jeugdbeweging is daarom cruciaal.  Maar de teleurstelling is groot, want anders dan aangekondigd in verschillende media lopen die regels nu vertraging op. Het ministerieel besluit dat activiteiten voor +12 mogelijk maakt, gaat pas in op maandag 1 februari.
We moeten dan ook helaas meedelen dat de chiro voor tito’s,keti’s en aspi’s (+12 jaar) pas terug start vanaf zondag 07/02.
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en volgen het virologisch advies: daarom doen we deze chirozondag (31/01) enkel met kinderen -12 jaar en dat in bubbels van 10.
Indien je nog graag naar de chiro wilt komen zondag (-12 jaar) kan je je nog inschrijven tot zaterdagmiddag.
Hoe zal de chiro er de komende weken dan uitzien?
Er zal wekelijks online ingeschreven moeten worden voor de chiro op zondag.
Op deze manier hebben we een zicht op wie komt en kunnen we bubbels indelen. Bij de indeling van de bubbels zal er steeds voor gezorgd worden dat kinderen per leerjaar bij elkaar zijn geplaatst. (bijvoorbeeld: alle kinderen van het 1e leerjaar zijn 1 bubbel, alle kinderen van 2e leerjaar zijn 1 bubbel,…) Zo zijn er steeds vriendjes of vriendinnetjes aanwezig in de bubbel.
Deze inschrijvingen zullen kunnen gebeuren via www.chiroas-niel.be/corona
Aangezien er aangeraden wordt om één hobby per week te doen, kunnen kinderen op deze manier nog steeds wekelijks afwisselen van hobby.
Buiten de kleinere bubbels en inschrijvingen zal er dus weinig veranderen.
We spreken nog steeds iedere zondag af op de chirolokalen van 13u30-16u30.
De ingangen zoals we al dit hele chirojaar doen zullen behouden worden. Kadees en speelclubs via Tiendenschuur en rakwi’s,tito’s,keti’s en aspi’s via de Schuttenbergstraat.
We duimen alvast voor betere tijden!