Voor de kadees, speelclubs en rakwi’s:

We vertrekken aan de sporthal van As!! (dit was oorspronkelijk ook op kerkplein maar is verplaatst omwille van een begrafenis) Het verloop hiervan zal dit jaar er iets anders uitzien.

  • Ouders zullen afscheid moeten nemen van hun kind(eren) in de auto. We vragen aan de ouders om de auto niet te verlaten.
  • Ouders laten bij het binnenrijden van de kiss & ride zone het afdeling sjaaltje zien van de kinderen, op deze manier kunnen we zien welke leiding je kind kan helpen.
  • Na het uitstappen van de kinderen vragen we om onmiddellijk door te rijden. Zo kunnen we vlot alles laten verlopen.
  • De kinderen wachten tijdens het vertrek op locaties zoals hieronder aangegeven.
  • Leiding draagt mondmaskers.

Voor tito’s, keti’s en aspi’s:

Tito’s en keti’s komen met de fiets en spreken af in het vak zoals hieronder wordt weergegeven. De aspileiding laat aan de aspi’s nog weten hoe ze juist vertrekken.
We vragen om thuis afscheid te nemen van elkaar en als ouder niet naar de sporthal te komen. Hierdoor kunnen we contacten zoveel mogelijk vermijden.

Wanneer moet je naar de sporthal komen?

KADEES10u
SPEELCLUBS10u10
RAKWI’S10u25
TITO’S + KETI’S10u30
ASPI’S10u40

Wanneer u meerdere kinderen heeft, die ook in verschillende bubbels zitten, laat u beide kleuren zien bij het binnenrijden van de Kiss en Ride zone (je komt op het uur van de jongste binnen het gezin). Eerst zal het jongste kind worden meegenomen, hierna de oudste. Zij worden dan elk in hun eigen vak gezet.