Helaas is het chirojaar weer bijna voorbij. Maar dit betekent ook dat het BIVAK weer voor de deur staat!! Iedereen die niet op de infoavond is geraakt, ontvangt binnenkort een boekje in de brievenbus. Bij de oudste groepen komt de leiding nog langs aan huis!
Dit jaar verlopen de inschrijvingen van het bivak & bezoekdag volledig digitaal.
Je kan je hier inschrijven voor zowel bivak als de bezoekdag.
Het bivakboekje met alle info kan je hier terugvinden.
(opgelet in het boekje dat we op papier hebben gedrukt staat een fout, we vertrekken op 22 juli om 9u45)